සිංහල தமிழ் English
Medium_sritharan

சிவஞானம் சிறீதரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

212280024 / 212221595 [email protected]

சுருக்கம்

#16

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

78

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 98
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 34
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 16
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-09 (2021-04-07) Written Question Page 13
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 39
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-08-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai/Jaffna
School 2: KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, Kilinochchi Hindu College, Jaffna Hindu College
Undergraduate: University of Jaffna
Postgraduate: MED, NIEA
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Post Graduate Diploma Education, NIEA, Diploma in Education Management
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
தொடர்பு
Telephone: 212280024 / 212221595
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.