සිංහල தமிழ் English
Health

සෞඛ්‍ය

SUMMARY

1388

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

184

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සෞඛ්‍ය includes below mentioned.

Services
සෞඛ්‍ය සේවා
Diseases
රෝග
Medicine
ඖෂධ
Medicine
ආයුර්වේද

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
312-3 (2024-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
312-2 (2024-04-02) Notification Page 8
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.