සිංහල தமிழ் English
Medium_perera

நிரோஷன் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

031 2255303 [email protected]

சுருக்கம்

#77

மொத்த தரவரிசை

#31

கட்சி தரவரிசை

84

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-06 (2022-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
296-14 (2022-11-08) Adjournment Motion Type 2 Page 57
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
296-08 (2022-10-06) Written Question Page 47
296-08 (2022-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 73
296-08 (2022-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 49
296-08 (2022-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 48
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 18
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 59
296-01 (2022-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 114

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-05-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Peter’s College, Colombo 4
Undergraduate: Electronic Engineering (BSc), Maryland University, USA
Postgraduate: Electronic Engineering (MSc), Cornell University, USA
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "Preethika",Wennappuwa.
Office: "பிரிதிகா", வென்னப்புவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 031 2255303
Office: 031 2255213 / 077 3282316
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Srilal Anderson
Email:
கைபேசி: 077 5854260
தொலைபேசி: 031 2255213

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.