සිංහල தமிழ் English
Medium_sambandan

ராஜவரோதயம் சம்பந்தன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, திருகோணமலை மாவட்டம்

077-1674306 [email protected]

026-2227520 / 011-2559787 [email protected]

சுருக்கம்

#233

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

3

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 10
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
277-01 (2020-08-20) Oral Contribution Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1933-05-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Patricks College, Jaffna, St. Anne's College, Kurunegala, St. Josephs College, Trincomalee
School 2: St. Sebastian's College, Moratuwa
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 176 Custom Road, Trincomalee & No. B12, Mahagamasekara Mawatha, Colombo 7.
Office: இல. பீ12, மஹகமசேகர மாவத்தை, கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077-1674306
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 026-2227520 / 011-2559787
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.