සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksa

விஜயதாச ராஜபக்ஷ

அமைச்சர் - நீதி, சிறைச்சாலை நடவடிக்கைகள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7447252 [email protected]

011 2852841 [email protected]

சுருக்கம்

#120

மொத்த தரவரிசை

#61

கட்சி தரவரிசை

44

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 20
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 17
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 13
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 13
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 13
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 13
295-05 (2022-08-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 14
295-05 (2022-08-29) Oral Contribution Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2018-10-29 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2018-10-29
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-05-18 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.17 Wijeyaba Mawatha, Nawala Road, Nugegoda.
Office: இல.17,விஜயபா மாவத்தை, நாவல வீதி, நுகோகொடை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7447252
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2852841
Office: 011 2852841
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Premalal Elvitigala
Email:
கைபேசி: 077 1034955
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.