සිංහල தமிழ் English
Medium_9

பந்துல குணவர்தன

அமைச்சர் - போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்,வெகுசன ஊடக

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

076 4455006 [email protected]

011 2199500 [email protected]

சுருக்கம்

#7

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

445

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-2 (2023-10-04) Oral Contribution Page 15
306-1 (2023-10-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 89
306-1 (2023-10-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 88
306-1 (2023-10-03) Written Question- Response Page 87
305-15 (2023-09-21) Priviledges
Page 16
305-13 (2023-09-19) Adjournment Question - Response Page 84
305-12 (2023-09-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
305-12 (2023-09-08) Written Question- Response Page 7
305-12 (2023-09-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
305-10 (2023-09-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2007-01-28 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2007-01-27
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 142, Jambugasmulla Mawatha, Nugegoda.
Office: இல. 142, ஜம்புகஸ்முல்ல மாவத்தை, நுகோகொடை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 076 4455006
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2199500
Office: 011 2423520
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Chathura Gunawardana
Email:
கைபேசி: 070 4044050
தொலைபேசி: 011 2423020

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.