සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardena

 ரோஹித அபேகுணவர்தன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, களுத்துரை மாவட்டம்

077 0219219 [email protected]

034 2298481 / 071 880001 [email protected]

சுருக்கம்

#31

மொத்த தரவரிசை

#15

கட்சி தரவரிசை

136

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 68
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 42
311-9 (2024-03-07) Oral Contribution Page 43
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
311-8 (2024-03-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 29
311-7 (2024-03-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 93
311-7 (2024-03-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 86
311-7 (2024-03-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
311-5 (2024-02-21) Priviledges
Page 7
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-09-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Gnanodaya Vidyalaya, Kalutara
School 2: Alexandra college, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 43/A, Gagadara Mawatha, Sirimal Uyana, Ratmalana. & No.15, Liberty Road, Pahalagoda, Payagala.
Office: இல. 15, லிபர்டி மாவத்தை, பஹலகொட, பயாகல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 0219219
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 034 2298481 / 071 880001
Office: 011 2435161 / 011 2439375
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. A. A. Sarath Kumara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8808085
தொலைபேசி: 011 2394724

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.