සිංහල தமிழ் English
Medium_yas

නසීර් අහමඩ්

අමාත්‍ය - පරිසර

Icon_slmc

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

077 3810381 [email protected]

065 2240222 [email protected]

සාරාංශය

#193

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

9

Times

නියෝජනය කළ වාර

4

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 72
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
280-02 (2020-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_slmc ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය,
Contact
Address
Residence: No. 232, Main Street, Eravur 6.
Office: No. 53, Vauxhall Lane, Colombo 02.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 3810381
දුරකථනය
Residence: 065 2240222
Office: 011 2809144
Secretary Contact Information
Name: Mr Sarooj Seyed Mohomed
ඊමේල්: [email protected]
Mobile: 077 3815316
දුරකථනය: 011 2809144

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.