සිංහල தமிழ் English
Medium_athukorala

அமரகீர்த்தி அதுகோரள

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பொலநறுவை மாவட்டம்

272223282 / 773929655 amarakeerthi_ [email protected]

சுருக்கம்

#128

மொத்த தரவரிசை

#71

கட்சி தரவரிசை

29

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 19
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 19
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 17
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 9
282-07 (2021-04-05) Written Question Page 8
282-06 (2021-03-26) Petitions
Page 6
282-03 (2021-03-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
282-03 (2021-03-23) Oral Contribution Page 48
282-02 (2021-03-10) Written Question - Supplementary Question Page 17
282-02 (2021-03-10) Written Question - Supplementary Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-12-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 272223282 / 773929655
Email: amarakeerthi_ [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.