සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa

சஜித் பிரேமதாச

எதிர்க்கட்சித் தலைவர்

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7775527 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#8

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

280

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 8
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 22
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 9
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 102
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 9
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 35
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
282-13 (2021-04-21) Question by Private Notice Page 25
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 24
282-12 (2021-04-20) Question by Private Notice Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-12-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College, Colombo - London O/L & London A/L
Undergraduate: BSc, London School of Economics
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
Contact
Address
Residence: No. 11/1, Tower B, Royal Park Apartments, Lake Drive, Rajagiriya.
Office: இல. 11/01, பீ கோபுரம், ரோயல் பார்க் குடியிருப்பு, லேக் ட்ரைவ், ராஜகிரிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7775527
Telephone
Residence:
Office: 011 2777253 / 011 26999204 / 011 2699203
Secretary Contact Information
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.