සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa

சஜித் பிரேமதாச

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

472238011 / 112777253 [email protected]

சுருக்கம்

#6

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

237

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 22
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 9
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 8
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 102
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 9
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 35
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
282-13 (2021-04-21) Question by Private Notice Page 25
282-12 (2021-04-20) Question by Private Notice Page 23
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-12-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College, Colombo - London O/L & London A/L
Undergraduate: BSc, London School of Economics
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 472238011 / 112777253
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.