සිංහල தமிழ் English
Medium_thigambaram

பழனி திகாம்பரம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, நுவரெலியா மாவட்டம்

077 7797795 [email protected]

சுருக்கம்

#226

மொத்த தரவரிசை

#55

கட்சி தரவரிசை

16

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
308-4 (2023-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
285-3 (2023-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 93
285-3 (2023-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 75
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 33
288-05 (2022-02-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
286-07 (2021-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
284-03 (2021-08-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-10-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-02-09 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 1/7B, Sri Saranankara Road, Dehiwela.
Office: 1/7பீ, சரணங்கர வீதி, தெகிவளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office:
கைபேசி 077 7797795
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2387590
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Suppaih Kamalathasan
Email: [email protected]
கைபேசி: 0715528634
தொலைபேசி: 0766928419

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.