සිංහල தமிழ் English
Medium_darmalingam

தருமலிங்கம் சித்தார்தன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

071 2752812 [email protected]

011 2586289 [email protected]

சுருக்கம்

#147

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

23

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 51
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2
Page 48
293-05 (2022-06-21) Written Question - Supplementary Question Page 97
293-05 (2022-06-21) Written Question Page 95
293-05 (2022-06-21) Written Question - Supplementary Question Page 97
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 62
292-03 (2022-05-19) Adjournment Motion Type 2 Page 26
289-08 (2022-03-25) Oral Contribution - Core Statements
Page 42
289-07 (2022-03-24) Petitions
Page 6
289-05 (2022-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 102

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-09-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Jaffna Skandawarodya College
Undergraduate: London School of Accountancy, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 16, Haig Road, Colombo 04 & Kantharodai, Chunnakam.
Office: இல. 16,ஹேக் வீதி, கொழும்பு 04.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 2752812
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2586289
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.