සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage

ஹேஷா விதானகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

047 2261222 [email protected]

சுருக்கம்

#17

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

358

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
304-16 (2023-07-21) Adjournment Question Page 92
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 10
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question Page 23
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 22
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 21
304-13 (2023-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
304-7 (2023-06-22) Written Question - Supplementary Question Page 28
304-7 (2023-06-22) Written Question Page 26
304-4 (2023-06-09) Private Member’s Motion Page 41

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-06-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: D-12, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte & No.180, New Town, Embilipitiya.
Office: இல. 180, புதிய நகரம், எம்பிலிபிட்டிய.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 047 2261222
Office: 047 2261222 / 077 2328819
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Asanka Karunarathna
Email:
கைபேசி: 071 2111222
தொலைபேசி: 077 9354222

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.