සිංහල தமிழ் English
Medium_appuhami

ஹெக்டர் அப்புஹாமி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, புத்தளம் மாவட்டம்

077 7279951 [email protected]

031 2278453 / 031 2272414 [email protected]

சுருக்கம்

#47

மொத்த தரவரிசை

#19

கட்சி தரவரிசை

124

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution - Core Statements Page 58
301-06 (2023-02-23) Point of Order - Other
Page 28
300-04 (2023-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
299-05 (2022-12-13) Written Question Page 50
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 48
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 52
299-05 (2022-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 51
299-04 (2022-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
299-01 (2022-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 126

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-01-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Bolawatta Maha Vidylaya, Waikkala
School 2: Joseph Vas College, Wennapuwa
Undergraduate: Dip in Business Management, (Hong Kong)
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: இல. 38, ரங்கம்முல்ல, வைக்கால.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7279951
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 031 2278453 / 031 2272414
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.