සිංහල தமிழ் English
Medium_appuhami

ஹெக்டர் அப்புஹாமி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, புத்தளம் மாவட்டம்

077 7279951 [email protected]

031 2278453 / 031 2272414 [email protected]

சுருக்கம்

#50

மொத்த தரவரிசை

#21

கட்சி தரவரிசை

123

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Petitions
Page 9
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
297-03 (2022-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
296-14 (2022-11-08) Adjournment Motion Type 2 Page 77
296-11 (2022-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 83
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 100
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 93

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-01-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Bolawatta Maha Vidylaya, Waikkala
School 2: Joseph Vas College, Wennapuwa
Undergraduate: Dip in Business Management, (Hong Kong)
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: இல. 38, ரங்கம்முல்ல, வைக்கால.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7279951
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 031 2278453 / 031 2272414
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.