සිංහල தமிழ் English
Medium_appuhami

ஹெக்டர் அப்புஹாமி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, புத்தளம் மாவட்டம்

077 7279951 [email protected]

031 2278453 / 031 2272414 [email protected]

சுருக்கம்

#49

மொத்த தரவரிசை

#22

கட்சி தரவரிசை

87

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
293-03 (2022-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 91
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 38
293-01 (2022-06-07) Oral Contribution Page 94
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 56
292-02 (2022-05-18) Oral Contribution Page 10
291-07 (2022-05-06) Oral Contribution Page 45
291-04 (2022-04-22) Oral Contribution Page 40
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 5
290-02 (2022-04-06) Oral Contribution Page 59
289-06 (2022-03-23) Oral Contribution
Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-01-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Bolawatta Maha Vidylaya, Waikkala
School 2: Joseph Vas College, Wennapuwa
Undergraduate: Dip in Business Management, (Hong Kong)
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
Contact
Address
Residence:
Office: இல. 38, ரங்கம்முல்ல, வைக்கால.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7279951
Telephone
Residence: 031 2278453 / 031 2272414
Office:
Contact Details of the Secretary
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.