සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha

உபுல் மஹேந்திர ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

0776256279 [email protected]

0332278436 upul [email protected]

சுருக்கம்

#119

மொத்த தரவரிசை

#62

கட்சி தரவரிசை

23

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 70
282-15 (2021-04-23) Petitions
Page 6
282-01 (2021-03-09) Petitions
Page 67
281-09 (2021-02-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
281-07 (2021-02-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
280-14 (2020-12-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
280-04 (2020-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
280-03 (2020-11-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
280-02 (2020-11-24) Petitions
Page 6
279-03 (2020-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-25
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 17/2 "Hansawila" Bonegala, Udathuththiripitiya
Office: 17/2, போனேகல உடுதுத்திரிபிடிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: upul [email protected]
Mobile 0776256279
Telephone
Residence: 0332278436
Office: 0332278436
Secretary Contact Information
Name: Mr. K H A Wijerathna
Email: [email protected]
Mobile: 0718184508
Telephone: 0332278426

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.