සිංහල தமிழ் English
Finance

ආර්ථික හා මුල්‍ය

SUMMARY

2244

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

219

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ආර්ථික හා මුල්‍ය includes below mentioned.

Taxes-and-other-government-revenue
බදු සහ රජයේ ආදායම්
Government-expenditure
රජයේ වියදම්
Debt
ණය
Economic-policy-and-development
ආර්ථික ප්‍ර‍තිපත්ති සහ සංවර්ධන

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 19
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.