සිංහල தமிழ் English
Finance

ආර්ථික හා මුල්‍ය

SUMMARY

3073

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

225

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ආර්ථික හා මුල්‍ය includes below mentioned.

Taxes-and-other-government-revenue
බදු සහ රජයේ ආදායම්
Government-expenditure
රජයේ වියදම්
Debt
ණය
Economic-policy-and-development
ආර්ථික ප්‍ර‍තිපත්ති සහ සංවර්ධන

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
301-7 (2023-02-24) Notification Page 6
301-7 (2023-02-24) Notification Page 5
301-7 (2023-02-24) Notification Page 6
301-06 (2023-02-23) Adjournment Motion Type 2 Page 63
301-06 (2023-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
301-06 (2023-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
301-06 (2023-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
301-06 (2023-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
301-06 (2023-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
301-06 (2023-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.