සිංහල தமிழ் English
Medium_priyadarshana

மொஹான் பிரியதர்ஷன த சில்வா

இராஜாங்க அமைச்சர் - கமத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

077 7904400 [email protected]

091 2267330 [email protected]

சுருக்கம்

#143

மொத்த தரவரிசை

#82

கட்சி தரவரிசை

32

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
293-05 (2022-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
292-02 (2022-05-18) Adjournment Motion Type 2 Page 64
292-02 (2022-05-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 24
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution Page 58
290-04 (2022-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 74
289-03 (2022-03-10) Petitions
Page 5
288-06 (2022-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
287-12 (2021-12-06) Petitions
Page 14
287-12 (2021-12-06) Petitions
Page 14
287-12 (2021-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-12-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rathgama Siri Sumana Vidyalaya
School 2: St. Allosius College, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: Near Railway Station, Dodanduwa.
Office: புகையிரத நிலையம் அருகே, தொடந்துவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7904400
Telephone
Residence: 091 2267330
Office: 011 2034360
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. Maheshan de Silva
Email: [email protected]
Mobile: 077 2916277
Telephone: 011 2034361

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.