සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara

வாசுதேவ நாணாயக்கார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

011 2684820 / 011 2778476 [email protected]

சுருக்கம்

#40

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

155

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-04 (2022-09-23) Petitions
Page 7
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 48
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 102
295-08 (2022-09-01) Petitions
Page 6
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
295-07 (2022-08-31) Oral Contribution Page 10
295-05 (2022-08-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 49
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 112

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1939-03-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mahinda Collage, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No, A/21, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewardenapura, Kotte.
Office: இல. ஏ 21, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வீட்டுத் திட்டம் மாதிவெல, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர கோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2684820 / 011 2778476
Office: 011 2177200 / 077 6620074
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sarath R. Ranasinghe
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2278132
தொலைபேசி: 011 2177203

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.