සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara

வாசுதேவ நாணாயக்கார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

011 2684820 / 011 2778476 [email protected]

சுருக்கம்

#54

மொத்த தரவரிசை

#26

கட்சி தரவரிசை

232

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-1 (2023-10-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 114
305-14 (2023-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
305-13 (2023-09-19) Oral Contribution Page 15
305-11 (2023-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
305-10 (2023-09-06) Oral Contribution Page 14
305-9 (2023-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
305-2 (2023-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
305-2 (2023-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
305-1 (2023-08-08) Oral Contribution Page 96

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1939-03-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mahinda Collage, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No, A/21, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewardenapura, Kotte.
Office: இல. ஏ 21, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வீட்டுத் திட்டம் மாதிவெல, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர கோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2684820 / 011 2778476
Office: 011 2177200 / 077 6620074
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sarath R. Ranasinghe
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2278132
தொலைபேசி: 011 2177203

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.