සිංහල தமிழ் English
Medium_amunugama

திலும் அமுனுகம

இராஜாங்க அமைச்சர் - முதலீட்டு மேம்பாடு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 7256708 [email protected]

011 2187220 [email protected]

சுருக்கம்

#149

மொத்த தரவரிசை

#88

கட்சி தரவரிசை

54

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 50
303-1 (2023-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 167
303-1 (2023-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 162
302-9 (2023-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
302-6 (2023-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
302-6 (2023-03-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
302-6 (2023-03-22) Written Question- Response Page 24
302-1 (2023-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 143
301-5 (2023-02-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
299-03 (2022-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-05-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity college, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 221, Galagedara Road, Nugawela
Office: இல. 221, கலகெதர வீதி, கண்டி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7256708
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2187220
Office: 011 2187220
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K. M. T. Bandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8222200
தொலைபேசி: 011 2875186

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.