සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

ஜோன்ஸ்டன் பர்னாந்து

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

077-7589499 [email protected]

037-2236608 [email protected]

சுருக்கம்

#29

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

772

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
290-04 (2022-04-08) Oral Contribution Page 10
290-04 (2022-04-08) Oral Contribution Page 6
290-04 (2022-04-08) Oral Contribution Page 5
290-03 (2022-04-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 9
290-03 (2022-04-07) Oral Contribution Page 16
290-03 (2022-04-07) Oral Contribution Page 5
290-03 (2022-04-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 16
290-03 (2022-04-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 11
290-02 (2022-04-06) Notification Page 6
290-02 (2022-04-06) Oral Contribution Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-05-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 527, Rosewood Estate, Rathkarawwa, Maspotha.
Office: 61, வில்கொட வீதி, குருணாகல்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077-7589499
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 037-2236608
Office: 011-2879178 / 011-2879185 / 011-2777450
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. P. A. D. Dakshitha Lankathilaka
Email: [email protected]
கைபேசி: 077-3359094
தொலைபேசி: 011-2879178

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.