සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem

ரஊப் ஹகீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கண்டி மாவட்டம்

077 3401717 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#45

மொத்த தரவரிசை

#19

கட்சி தரவரிசை

92

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
295-04 (2022-08-12) Adjournment Motion Type 2 Page 55
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
292-03 (2022-05-19) Adjournment Motion Type 2 Page 32
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution - Core Statements Page 43
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution Page 28
291-04 (2022-04-22) Oral Contribution Page 36
290-03 (2022-04-07) Oral Contribution Page 33
290-03 (2022-04-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 27
289-05 (2022-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 106

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-04-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2008-07-10 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2007-12-12 - 2008-04-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2007-12-12
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-06-20 - 2001-10-10
Icon_slmc ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ்,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 51, Vauxhall Lane, Colombo 2.
Office: இல. 51, வொக்ஸ்ஹோல் ஒழுங்கை, கொழும்பு 02.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3401717
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2436752
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.