සිංහල தமிழ் English
Medium_kariyawasam

சாகர காரியவசம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2888265 [email protected]

சுருக்கம்

#194

மொத்த தரவரிசை

#124

கட்சி தரவரிசை

14

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 129
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
278-02 (2020-09-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-11-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 8/11, Robert Alwis Mawatha, Boralesgamuwa.
Office: இல. 8/11, ரொபர்ட் அல்விஸ் மாவத்தை, பொரலஸ்கமுவ. பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2888265
Office: 011 2866007 / 071 2777639
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms.Sajeewi Welarathne
Email:
கைபேசி: 071 0411277
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.