සිංහල தமிழ் English
Medium_gajendran

செல்வராசா கஜேந்திரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ், தேசியப்பட்டியல்

077 3024316 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#39

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

120

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 45
311-10 (2024-03-19) Point of Order- Technical/Procedural Page 14
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 69
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
311-4 (2024-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
309-3 (2024-01-11) Adjournment Motion Type 2 Page 68
309-2 (2024-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
308-20 (2023-12-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-10-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 56/7,Manaltharai Lane, Kandarmadam, Jaffna.
Office: இல. 56/7, மணல்தரை வீதி, கந்தர்மடம், யாழ்ப்பாணம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3024316
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.