සිංහල தமிழ் English
Medium_gajendran

செல்வராசா கஜேந்திரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ், தேசியப்பட்டியல்

077 3024316 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#34

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

79

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 80
295-11 (2022-09-07) Expunged Statement
Page 86
295-11 (2022-09-07) Expunged Statement
Page 86
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2
Page 81
295-05 (2022-08-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 69
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 116
293-09 (2022-07-06) Adjournment Motion Type 2 Page 66
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-10-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 56/7,Manaltharai Lane, Kandarmadam, Jaffna.
Office: இல. 56/7, மணல்தரை வீதி, கந்தர்மடம், யாழ்ப்பாணம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3024316
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.