සිංහල தமிழ் English
Medium_thero

அதுரலியே ரதன தேரர்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_party

எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி , தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#95

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 37
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
282-04 (2021-03-24) Question by Private Notice Page 29
282-04 (2021-03-24) Oral Contribution Page 34
282-03 (2021-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 60
282-01 (2021-03-09) Oral Contribution Page 73
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-10-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Randombe Sangaraja Piriwena, Ambalangoda
School 2: Pinwatta Piriwena, Panadura
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate: Master in Philosophy
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_party எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி ,
2015-09-01 - 2018-11-04
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2018-11-04 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence:
Office:
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence:
Office: 011 2882198
Contact Details of the Secretary
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.