සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywardena

வஜிர அபேவர்தன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_unp

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, தேசியப்பட்டியல்

0755158158 [email protected]

சுருக்கம்

#171

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-19 (2023-12-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
308-10 (2023-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
308-6 (2023-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
308-1 (2023-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 129
307-4 (2023-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
307-4 (2023-11-16) Petitions
Page 5
305-16 (2023-09-22) Petitions
Page 6
305-16 (2023-09-22) Petitions
Page 6
305-16 (2023-09-22) Adjournment Motion Type 2 Page 15
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 34

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-09-02
பாலினம்: Male
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: No
கல்வி
School: Mahinda College, Galle
Undergraduate: University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
2022-07-27 to present
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.3, 34th Lane, Queens Road, Colombo 03
Office:
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office:
கைபேசி 0755158158
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.