සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywardena

வஜிர அபேவர்தன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_unp

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, தேசியப்பட்டியல்

0755158158 [email protected]

சுருக்கம்

#226

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

1

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-09-02
பாலினம்: Male
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: No
கல்வி
School: Mahinda College, Galle
Undergraduate: University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
2022-07-27 to present
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.3, 34th Lane, Queens Road, Colombo 03
Office:
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office:
கைபேசி 0755158158
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.