සිංහල தமிழ் English
Medium_wickremaratne

இரான் விக்கிரமரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

077 7630601 [email protected]/ [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#22

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

184

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 65
312-3 (2024-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
312-2 (2024-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
312-2 (2024-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 38
311-9 (2024-03-07) Oral Contribution Page 24
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 44
311-4 (2024-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
311-4 (2024-02-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-10-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
School 2: BSc, University of London
School 3: MSc, University of London
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 16/9, Averihena Road, Colombo 05.
Office: 16/9, அவெரிஹேன வீதி, கொழும்பு 05.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]/ [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7630601
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 071 4478942 / 075 5841272
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Ashani Perera
Email: [email protected]
கைபேசி: 075 5841272
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.