සිංහල தமிழ் English
Medium_sabry

எம். யூ. எம். அலி சப்ரி

அமைச்சர் - நிதி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

0112577757 [email protected]

சுருக்கம்

#17

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

152

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-09 (2021-04-07) Adjournment Motion Type 2 Page 51
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 13
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 35
282-04 (2021-03-24) Written Question- Response Page 25
282-03 (2021-03-23) Notification Page 6
281-10 (2021-02-12) Question by Private Notice – Response Page 13
281-08 (2021-02-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 Page 12
281-05 (2021-01-19) Oral Contribution Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-05-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 5, 27th Lane, Colombo 03
Office: இல. 5, 27 வது ஒழுங்கை, கொழும்பு 03.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0112577757
Office: 0112431846 / 0777388822
Secretary Contact Information
Name:
Email: [email protected]
Mobile: 0773212616
Telephone: 0112433192

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.