සිංහල தமிழ் English
Medium_sumith

யூ.கே. சுமித் உடுகும்பு

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

0778191119 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#173

மொத்த தரவரிசை

#106

கட்சி தரவரிசை

28

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 68
282-12 (2021-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32
282-11 (2021-04-09) Point of Order - Other
Page 36
281-09 (2021-02-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
281-06 (2021-01-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 21
281-06 (2021-01-20) Point of Order - Other
Page 30
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
280-10 (2020-12-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 68
280-02 (2020-11-24) Petitions
Page 6
280-02 (2020-11-24) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-01-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: Bogahalandawaththa,Hiriyala,Lenawa,Melsiripura
Office: போகஹலந்தவத்த, மெல்சிரிபுர.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0778191119
Telephone
Residence:
Office: 0373147475 / 0777489238
Secretary Contact Information
Name: B.W.M.Isuru Piuman Bandara
Email: [email protected]
Mobile: 0713139338
Telephone: 0373147475

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.