සිංහල தமிழ் English
Medium_15

සාණක්කියා රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_itak

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

072 2888801 [email protected]/ [email protected]

          [email protected]

සාරාංශය

#18

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

243

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 45
311-11 (2024-03-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
311-10 (2024-03-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 16
311-10 (2024-03-19) Point of Order- Technical/Procedural Page 13
311-9 (2024-03-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 39
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 36
311-9 (2024-03-07) Priviledges
Page 42
311-7 (2024-03-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 91
311-4 (2024-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1990-09-20
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Trinity College, Kandy
ප්‍රථම උපාධිය: Bachelor's in Commerce, University Of Southern Queensland
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_itak ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. 301 Main Street, Kaluwanchikudy.
Office: No. 248/197, Hill Street, Dehiwela.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]/ [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 072 2888801
දුරකථනය
නිවසේ:
Office:
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම:
ඊමේල්:
ජංගම:
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.