සිංහල தமிழ் English
Medium_15

சாணக்கியா ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

072 2888801 [email protected]/ [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#20

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

122

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 45
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 73
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 129
293-04 (2022-06-10) Oral Contribution Page 48
293-03 (2022-06-09) Written Question - Supplementary Question
Page 21
293-03 (2022-06-09) Written Question Page 20
293-03 (2022-06-09) Written Question - Supplementary Question Page 22
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 22
292-02 (2022-05-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 16
292-01 (2022-05-17) Point of Order- Technical/Procedural
Page 86

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1990-09-20
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
Undergraduate: Bachelor's in Commerce, University Of Southern Queensland
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 301 Main Street, Kaluwanchikudy.
Office: 301, பிரதான வீதி, களுவாஞ்சிக்குடி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]/ [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 072 2888801
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.