සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

520

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

137

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
309-3 (2024-01-11) Adjournment Motion Type 2 Page 76
309-3 (2024-01-11) Adjournment Motion Type 2 Page 48
309-2 (2024-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
309-2 (2024-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
309-2 (2024-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
309-1 (2024-01-09) Notification Page 83
308-20 (2023-12-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
308-20 (2023-12-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
308-19 (2023-12-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
308-19 (2023-12-12) Oral Contribution Page 13

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.