සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

364

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

120

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
304-14 (2023-07-19) Question by Private Notice Page 20
304-14 (2023-07-19) Written Question- Response Page 12
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 23
304-14 (2023-07-19) Written Question Page 12
304-14 (2023-07-19) Question by Private Notice – Response Page 21
304-13 (2023-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
304-12 (2023-07-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
304-12 (2023-07-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.