සිංහල தமிழ் English
Medium_thoufeek

எம். எஸ். தௌபீக்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, திருகோணமலை மாவட்டம்

077-3753653 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#209

மொத்த தரவரிசை

#52

கட்சி தரவரிசை

31

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
309-2 (2024-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
308-7 (2023-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
306-6 (2023-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
306-1 (2023-10-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 140
304-4 (2023-06-09) Written Question Page 70
303-7 (2023-05-25) Written Question Page 80
303-7 (2023-05-25) Written Question Page 81

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-07-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2016-01-26 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. C-14 MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewardenepura Kotte.
Office: ஜாயா வீதி, கிண்ணியா 03, திருகோணமலை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077-3753653
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 026-2236166
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. M.H Safifudeen
Email:
கைபேசி: 077-3569063
தொலைபேசி: 026-2236166

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.