සිංහල தமிழ் English
Medium_godahewa

நாலக கொடஹேவா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

077 7715050 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#90

மொத்த தரவரிசை

#42

கட்சி தரவரிசை

89

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
305-11 (2023-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
304-7 (2023-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 62
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 65
303-6 (2023-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
303-6 (2023-05-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 64
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 22
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 60
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-07-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Peradeniya Junior School
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate: University of Moratuwa; BSc. Honours Degree in Electronics and Telecommunication Engineering
Postgraduate: University of Sri Jayawardenapura; Master of Business Administration
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: University of South Australia; PhD in Economics
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 250 5/1, Liberty Plaza, Colombo 03.
Office: இல. 1/5, லிபர்டி பிளாஸா ஆர். ஏ. டீ. மெல் மாவத்தை, கொழும்பு 03
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7715050
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2887501 / 011 2889839
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. G. A. Dhammika Manjira Perera
Email:
கைபேசி: 077 7845909
தொலைபேசி: 011 2887517 / [email protected]

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.