සිංහල தமிழ் English
Medium_silva

நிமல் சிறிபால த சில்வா

அமைச்சர் - துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமான சேவைகள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

011 2695600 / 055 2229929 [email protected]

சுருக்கம்

#41

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

190

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
304-12 (2023-07-07) Written Question- Response Page 31
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
304-7 (2023-06-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
304-7 (2023-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 53
304-1 (2023-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 124

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1944-09-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 93/20, Elvitigala Mawatha, Colombo 08 & No. 24/18, R. H. Gunawardena Mawatha, Badulla.
Office: இல. 24/18, ஆம்.எம். குணவர்தன மாவத்தை, பதுளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2695600 / 055 2229929
Office: 011 2368175 / 076 4538911
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Akila Gayan Kaushalya
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 5115542
தொலைபேசி: 011 2368134

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.