සිංහල தமிழ் English
Medium_3

 நலீன் பண்டார ஜயமஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, குருநாகல் மாவட்டம்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

391

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
304-13 (2023-07-18) Written Question - Supplementary Question Page 31
304-13 (2023-07-18) Written Question Page 29
304-12 (2023-07-07) Oral Contribution Page 32
304-10 (2023-07-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
304-10 (2023-07-05) Adjournment Motion Type 2 Page 91
304-5 (2023-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
304-5 (2023-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 13
304-5 (2023-06-20) Written Question Page 11
304-4 (2023-06-09) Private Member’s Motion Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-06-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2013-08-08 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No -20, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte & Wattwaedara, Udubaddawa.
Office: இல.5 வத்தேகெதர, உடுபத்தாவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 032 2245455 / 037 2284690
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Hemantha Sooriyakumara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 4754315
தொலைபேசி: 032 2245455

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.