සිංහල தமிழ் English
Medium_11

பியல் நிசாந்த த சில்வா

இராஜாங்க அமைச்சர் - கடற்றொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, களுத்துரை மாவட்டம்

071 4995995 [email protected]

034 2270540 [email protected]

சுருக்கம்

#142

மொத்த தரவரிசை

#82

கட்சி தரவரிசை

72

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
308-10 (2023-12-02) Oral Contribution Page 20
308-6 (2023-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
308-2 (2023-11-23) Written Question- Response Page 11
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
306-9 (2023-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-06-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: K / Kaluwamodara Primary School, Aluthgama
School 2: Aluthgama National School
Undergraduate:
Postgraduate:
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Teaching course, distance learning from Ministry of education
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 49/D, Kande Viharaya, Mullapitiya, Beruwala.
Office: கந்த விகாரை அருகாமை, முல்லபிட்டிய பேருவளை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4995995
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 034 2270540
Office: 011 2186145 / 011 2187154
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K.H.P. Chamara Samarasinghe
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 5800100
தொலைபேசி: 011 2186241

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.