සිංහල தமிழ் English
Medium_dolawatta

பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7220003 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#8

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

342

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 6
312-3 (2024-04-24) Adjournment Motion Type 2 Page 65
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 67
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 33
311-10 (2024-03-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 55
311-4 (2024-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 67
310-2 (2024-01-24) Written Question - Supplementary Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 50, Ihala Bomiriya, Kaduwela.
Office: இல.50, இஹல போமிரிய கடுவல
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7220003
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 077 3515770
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K B Maduwage
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7220003
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.