සිංහල தமிழ் English
Medium_thondaman

ஜீவன் தொண்டமான்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, நுவரெலியா மாவட்டம்

071 7399999 [email protected]

011 2884793 / 051 3122848 [email protected]

சுருக்கம்

#131

மொத்த தரவரிசை

#71

கட்சி தரவரிசை

42

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-13 (2023-07-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
304-13 (2023-07-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
304-13 (2023-07-18) Written Question- Response Page 27
304-8 (2023-06-23) Oral Contribution - Core Statements Page 36
304-4 (2023-06-09) Private Member’s Motion Page 50
303-6 (2023-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
303-4 (2023-05-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
302-8 (2023-03-24) Adjournment Motion Type 2 Page 53
302-04 (2023-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 32
298-10 (2022-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1994-09-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 135, Kumbukgahaduwa Road, Battaramulla & CLF Complex, Kotagala.
Office: சீ.எல்.எப். ஹொின்டன் தோட்டம், கொட்டகல, நுவரெலியா.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 7399999
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2884793 / 051 3122848
Office: 011 2541369
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Mohamad Cader
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3110505
தொலைபேசி: 011 2343037

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.