සිංහල தமிழ் English
Medium_chandrasena

எஸ்.எம். சந்திரசேன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

[email protected]

025 3130839 [email protected]

சுருக்கம்

#100

மொத்த தரவரிசை

#49

கட்சி தரவரிசை

112

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
302-12 (2023-04-27) Petitions
Page 6
302-11 (2023-04-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
302-04 (2023-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 53
301-3 (2023-02-10) Adjournment Motion Type 2 Page 73
299-04 (2022-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
297-02 (2022-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-03-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Katiyawa Maha Vidyalaya, Anuradhapura
School 2: Central college, Anuradhapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No B9, MPs Housing Complex,Madiwela, Sri Jayewardenepura, Kotte. & Kurundakulama, Matale Junction, Anuradhapura.
Office: குருந்தன்குளம், மாத்தளை சந்தி, அனுராதபுரம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 025 3130839
Office: 011 2887440 / 077 3029464
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: H.M.A.P. Basnayake
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7284281
தொலைபேசி: 011 2868923

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.