සිංහල தமிழ் English
Medium_19

துமிந்த திசாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

[email protected]

011 2503225 / 025 2222123 [email protected]

சுருக்கம்

#192

மொத்த தரவரிசை

#121

கட்சி தரவரிசை

44

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 55
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 53
308-13 (2023-12-06) Petitions
Page 8
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
304-2 (2023-06-07) Petitions
Page 13
303-7 (2023-05-25) Oral Contribution Page 7
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
293-01 (2022-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 133

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-03-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 56, Skelton Road Colombo 05 / No. 630, "Senasuma", Airport road, Anuradhapura.
Office: இல. 630, "செனசும" விமானநிலைய வீதி, அனுராதபுரம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2503225 / 025 2222123
Office: 011 2301769 / 077 7485956
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Kavinda Dissanayake
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7570083
தொலைபேசி: 011 2372180

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.