සිංහල தமிழ் English
Medium_wedarachchi

திலிப் வெதஆரச்சி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

077 7417299 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#128

மொத்த தரவரிசை

#44

கட்சி தரவரிசை

75

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
300-01 (2023-01-05) Written Question Page 98
300-01 (2023-01-05) Oral Contribution Page 98
300-01 (2023-01-05) Written Question - Supplementary Question Page 99
299-05 (2022-12-13) Written Question Page 37
299-05 (2022-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 39
299-05 (2022-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 38
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 38
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-02-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Tangalle Primary College / Rahula V.
School 2: Netolpitiya Gamunu V./ St. Micle College, Batticaloa
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 424/65, Samagi Mawatha, Hokandara & No 15/A, Deepankara Road, Medaketiya, Tangalle.
Office: இல. 05, தீபங்கர வீதி, தங்காலை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7417299
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 047 2244302 / 047 2244303
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Y.G. Janaka
Email:
கைபேசி: 071 4296061
தொலைபேசி: 047 2244302 / 047 2244303

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.