සිංහල தமிழ் English
Medium_chanaka

டி.வீ. சானக

இராஜாங்க அமைச்சர் - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

077 9039495 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#163

மொத்த தரவரிசை

#98

கட்சி தரவரிசை

53

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-3 (2023-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
308-3 (2023-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
304-15 (2023-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
303-6 (2023-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
302-5 (2023-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
298-03 (2022-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
298-03 (2022-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
298-03 (2022-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
296-15 (2022-11-09) Written Question- Response Page 14
296-11 (2022-10-19) Adjournment Question - Response Page 94

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1987-09-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Dikwella Vijitha Maha Vidylaya, Kegalle
Undergraduate: BSc. Construction management & Design
Postgraduate: MSc, in Spatial Planning (reading)
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "Tharaka", South-Kudawella, Nakulugamuwa.
Office: "தாரக", குடாவெல்ல - தெற்கு, நாகுலுகமுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 9039495
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2337629 / 011 2337627
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.G.G.M.Ishara Hemantha
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 5554333
தொலைபேசி: 077 3374333

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.