සිංහල தமிழ் English
Medium_18

திஸகுட்டி ஆரச்சி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

077 2855850 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#183

மொத்த தரவரிசை

#114

கட்சி தரவரிசை

31

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
290-04 (2022-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
288-07 (2022-02-10) Oral Contribution - Core Statements Page 13
287-14 (2021-12-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 46
287-01 (2021-11-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 71
286-07 (2021-11-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
286-07 (2021-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
286-05 (2021-11-17) Point of Order - Other
Page 26
286-02 (2021-11-13) Point of Order- Technical/Procedural
Page 20
285-10 (2021-10-21) Adjournment Motion Type 2 Page 70
283-13 (2021-07-19) Oral Contribution Page 71

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-01-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 02, Suramyagama , Bandarawela.
Office: இல. 187, பிரதான வீதி, பண்டாரவளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 2855850
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 055 5671929 / 077 3855706
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Preethika Shanthi Dissanyake
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3855706
தொலைபேசி: 055 5671929

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.