සිංහල தமிழ் English
Medium_vidanagamage

தேனுக விதானகமகே

இராஜாங்க அமைச்சர் - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

055 2257246 [email protected]

சுருக்கம்

#161

மொத்த தரவரிசை

#97

கட்சி தரவரிசை

35

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution Page 5
291-03 (2022-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 8
291-01 (2022-04-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 123
289-02 (2022-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 37
288-10 (2022-02-23) Petitions
Page 7
288-03 (2022-01-20) Adjournment Motion Type 2 Page 45
287-15 (2021-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
287-15 (2021-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
287-04 (2021-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
286-03 (2021-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-03-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mahingana National
School 2: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "Samagi Niwasa", Weragama, Weragamthota.
Office: இல. 28, புதிய நகரம், மஹியங்கணை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 055 2257246
Office: 011 2100401
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Tharanga Dedunu Kumari de Silva
Email:
கைபேசி: 077 5465777
தொலைபேசி: 011 2100400

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.