සිංහල தமிழ் English
Medium_vidanagamage

தேனுக விதானகமகே

இராஜாங்க அமைச்சர் - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

055 2257246 [email protected]

சுருக்கம்

#145

மொத்த தரவரிசை

#84

கட்சி தரவரிசை

78

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 42
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
308-13 (2023-12-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 132
308-7 (2023-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
308-2 (2023-11-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
308-2 (2023-11-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
308-2 (2023-11-23) Written Question- Response Page 8
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
306-6 (2023-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
305-9 (2023-09-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-03-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mahingana National
School 2: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "Samagi Niwasa", Weragama, Weragamthota.
Office: இல. 28, புதிய நகரம், மஹியங்கணை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 055 2257246
Office: 011 2100401
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Tharanga Dedunu Kumari de Silva
Email:
கைபேசி: 077 5465777
தொலைபேசி: 011 2100400

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.