සිංහල தமிழ் English
Medium_denipitiya

சுதர்ஷன தெனிபிடிய

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

071 8350520 [email protected]

057 2233899 [email protected]

சுருக்கம்

#121

மொத்த தரவரிசை

#62

கட்சி தரவரிசை

49

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 33
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 85
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 123
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
291-04 (2022-04-22) Oral Contribution Page 59
289-04 (2022-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 73
289-04 (2022-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 68
289-03 (2022-03-10) Adjournment Motion Type 2
Page 75
289-02 (2022-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 58

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 224/5, Aththalapitiya Road, Bandarawela.
Office: இல. 224/5, எத்தலபிட்டிய வீதி, பண்டாரவளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 8350520
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 057 2233899
Office: 057 3129150
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. C.P. Dunusinghe
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 6487003
தொலைபேசி: 071 4399967

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.