සිංහල தமிழ் English
Medium_denipitiya

சுதர்ஷன தெனிபிடிய

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

071 8350520 [email protected]

057 2233899 [email protected]

சுருக்கம்

#49

மொத்த தரவரிசை

#24

கட்சி தரவரிசை

125

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 74
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 66
311-4 (2024-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
309-4 (2024-01-12) Adjournment Question Page 66
309-2 (2024-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
309-1 (2024-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 162
308-19 (2023-12-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 108
308-18 (2023-12-11) Oral Contribution Page 21
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 224/5, Aththalapitiya Road, Bandarawela.
Office: இல. 224/5, எத்தலபிட்டிய வீதி, பண்டாரவளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 8350520
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 057 2233899
Office: 057 3129150
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. C.P. Dunusinghe
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 6487003
தொலைபேசி: 071 4399967

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.