සිංහල தமிழ் English
Medium_suresh

வடிவேல் சுரேஷ்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

055 2295175 [email protected]

சுருக்கம்

#108

மொத்த தரவரிசை

#38

கட்சி தரவரிசை

43

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 73
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
295-02 (2022-08-09) Adjournment Motion Type 2 Page 36
293-05 (2022-06-21) Oral Contribution Page 91
293-02 (2022-06-08) Written Question Page 17
293-02 (2022-06-08) Written Question - Supplementary Question Page 19
293-02 (2022-06-08) Written Question - Supplementary Question Page 18
293-01 (2022-06-07) Adjournment Motion Type 2
Page 132
291-01 (2022-04-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 116
290-03 (2022-04-07) Oral Contribution Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-12-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2005-12-14 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2005-12-14
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Ungala Bungalow, Haliela, Badulla.
Office: ஹுணுகல பங்களா, ஹாலி எல, பதுளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 055 2295175
Office: 011 2872790 / 077 4004994
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Suresh
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி: 055 2295175

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.