සිංහල தமிழ் English
Medium_liyanage

 வருண லியனகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#174

மொத்த தரவரிசை

#47

கட்சி தரவரிசை

45

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-03 (2022-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
297-02 (2022-11-15) Petitions
Page 7
296-10 (2022-10-18) Oral Contribution Page 39
296-10 (2022-10-18) Oral Contribution Page 36
295-04 (2022-08-12) Adjournment Motion Type 2 Page 46
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
293-08 (2022-07-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 20
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
292-03 (2022-05-19) Oral Contribution Page 18
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 40

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-04-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2020-01-03 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: இல. 41, வித்யால மாவத்தை பெல்மடுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 071 7411790
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.K.A.W.Gajanayake
Email:
கைபேசி: 071 4332337
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.