සිංහල தமிழ் English
Medium_weerawansa

விமல் வீரவங்ச

அமைச்சர் - கைத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

0773601658 [email protected]

0112817959 [email protected]

சுருக்கம்

#67

மொத்த தரவரிசை

#32

கட்சி தரவரிசை

55

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
280-11 (2020-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 92
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
280-11 (2020-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 92
280-11 (2020-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
280-10 (2020-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
280-07 (2020-11-30) Oral Contribution Page 16
280-07 (2020-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
280-01 (2020-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
280-01 (2020-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-07-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. D1, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07./ No. 342/1/4, E. W. Perera Mawatha, Kotte Road, Pitakotte.
Office: மங்கல மாவத்தை ஹோகந்தர தெற்கு ஹோகந்தர
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0773601658
Telephone
Residence: 0112817959
Office: 0112435248
Secretary Contact Information
Name: Mr.J.H.Ruwan Nayananda
Email: [email protected]
Mobile: 0775112684
Telephone: 0112435248

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.